Lean Management – innowacyjny system zarządzania

Twórca lean management - ToyotaIstnieje wiele koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. W opinii specjalistów szczególnie dużą skuteczność, zwłaszcza w okresie restrukturyzacji, wykazuje Lean Management. Co oznacza to pojęcie? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Polityka "odchudzania"

Nowatorska, aczkolwiek nieco kontrowersyjna metoda Lean Management narodziła się w Japonii. Jest ona oparta na czterech podstawowych założeniach, którymi są:

• nieustanne obniżanie kosztów,
• podnoszenie jakości,
• skracanie cykli produkcyjnych,
• pozyskiwanie nowych klientów.

Autorem tej metody jest Eiji Toyota. Biznesmen dochodząc do wniosku, że masowa produkcja samochodów w Japonii nie ma najmniejszego sensu, wprowadził program nazywany Toyota Production System. W dniu dzisiejszym założenia Lean wykorzystuje wiele marek.

Idea

Ideą tej metody zarządzania jest wprowadzenie gruntownych zmian w przedsiębiorstwie, m.in. w strukturze majątku firmy, sposobie zarządzania personelem pracowniczym, zakresie działalności oraz w kształtowaniu zachowań i postaw personelu.

Założeniem koncepcji jest eliminacja zjawiska marnotrawstwa, co można zrealizować tylko przez optymalizację wszystkich procesów, jakie zachodzą wewnątrz firmy oraz poprzez redukcję liczby wewnętrznych funkcji.

0.00 średnia ocena (0% wynik) - 0 głosów