Monitoring miejski czyli prewencyjny

monitoringIlość kamer w mieście wpływa na bezpieczeńswo, ale zazwyczaj nie dlatego, że służby mogą szybko zareagować i podjąć np. pościg za przestępcami. Kamery działają przede wszystkim prewencyjnie, a im lepsze oznakowanie stref objętych monitoringiem, tym mniej pracy na tym terenie mają policjanci. W Londynie kamer monitoringu jest – według różnych szacunków – od 500 tys. do miliona. W polskich miastach zdecydowanie mniej, ale już po pojawieniu się pierwszych kilkunastu, obserwuje się znaczący spadek liczby przestępstw na monitorowanym terenie.

Stało się tak choćby na gdańskim dworcu PKP, gdzie monitoring ograniczył kradzieże kieszonkowe przy wsiadaniu do pociągu do absolutnego minimum. Monitoring działa głównie prewencyjnie. Czasami jednak udaje się dzięki niemu złapać także przestępców, których ucieczka może być śledzona przez operatorów monitoringu. Najważniejsze jednak, by byli oni odpwiednio przeszkoleni, bo jakość obrazu wciąż niestetz pozostawia wiele do życzenia, więc należy wykazać się sporą czujnością, by nie zgubić tropu.

Czytaj więcej na http://monitoruj.pl/monitoring.

0.00 średnia ocena (0% wynik) - 0 głosów